Tuesday, January 15, 2008

AgEnSi PeKeRjA AsInG...

4 ulasan
AGEN PENGURUSAN KHIDMAT PEMBANTU RUMAH ASING ( PRA INDONESIA SAHAJA )

* Bayaran Berpatutan secara Ansuran

* Jaminan Penggantian selama 4 / 6 / 12 bulan

* Perlindungan Insuran selama 2 / 3 / 4 tahun

* Pemotongan Gaji Permulaan PRA selama 4 bulan

* Kontrak Bekerja selama 2 / 3 / 4 tahun


Dokumen & Syarat Permohonan (Suami & Isteri)


* 2 Salinan Kad Pengenalan

* 2 Salinan Sijil Nikah

* 2 Salinan Slip Gaji 3 bulan terkini

* 2 Salinan Borang J(B,EA,EC) terkini

* 2 Salinan Surat Beranak Anak2

(Jika untuk menjaga IbuBapa sakit@uzur lampirkan ic,surat beranak

Anak Kandung dan Surat Pengesahan Doktor yang bersangkutan)

* 2 Keping Gambar Warna Ukuran Pasport

* Bagi Kakitangan Swasta mesti ada Slip Gaji 3 bulan terakhir, Surat Rasmi

Pengesahan Jawatan Daripada Majikan & Borang EA @ B + Resit Bayaran

Cukai (disahkan oleh Akauntan Syarikat).

* Bagi Bekerja Sendiri/Berniaga mesti ada Borang B + Resit Bayaran Cukai


Gaji Pembantu Rumah Asing

* Gaji Permulaan PRA RM500 (Gaji sudah termasuk gaji cuti PRA)

Jika PRA diberi cuti boleh potong gaji RM16.70 sehari

* Pemotongan Gaji PRA RM500 x 4 bulan = RM2,000


Kontrak Kerja :

Ada 3 cara :


(1) Kontrak 2 Tahun

- Gaji RM500/Bulan

- Potongan Gaji 4 Bulan - Jaminan Penggantian 4 Bulan

- Tiada Kenaikan Gaji - Insuran & Kontrak 2 Tahun

- Tiada Cuti


(2) Kontrak 3 Tahun


- Gaji RM500/Bulan

- Potongan Gaji 4 Bulan - Jaminan Penggantian 6 Bulan

- Kenaikan Gaji Tahun Ke 3=RM25.00 - Insuran & Kontrak 3 Tahun

- Boleh Cuti,Tiada Potongan Gaji & Biaya DiTanggung PRA


(3) Kontrak 4 Tahun @ keatas

- Gaji RM500/Bulan

- Potongan Gaji 4 Bulan - Jaminan Penggantian 12 Bulan

- Kenaikan Gaji Tahun Ke 4 =RM50.00 - Insuran & Kontrak 4 Tahun

- Boleh Cuti,Tiada Potongan Gaji & Biaya DiTanggung MAJIKAN

- Bonus Dari Majikan RM500 Sebulan Gaji Bagi PRA yang tidak bercuti.


Sistem Bayaran Dan Pakej Pengurusan PRA

Bayaran yang dikenakan bagi pengambilan PRA, ada 3 pilihan sistem bayaran dan 2 pakej pengurusan dan pengambilan PRA yang disediakan :


Pakej A* Pakej B #

(Insentif) (Jimat)


(1) Bayaran RM7,500 (Kontrak 2 Tahun) (RM) (RM)

RM6,500 (Bayaran Levi & Fomema Tahun I )

* Deposit 4,000 3,500

* Setelah Permohonan Imigresen Diluluskan 2,000 1,500

* Setelah Ketibaan PRA DiMalaysia 1,500 1,500

Jumlah 7,500 6,500


(2) Bayaran RM8,000 (Kontrak 3 Tahun) (RM) (RM)

RM7,000 (Bayaran Levi & Fomema Tahun 1)

* Deposit 4,000 3,500

* Setelah Permohonan Imigresen Diluluskan 2,500 2,000

* Setelah Ketibaan PRA DiMalaysia 1,500 1,500

Jumlah 8,000 7,000


(3) Bayaran RM8,500 (Kontrak 4 Tahun @ keatas) (RM) (RM)

RM7,500 (Bayaran Levi & Fomema Tahun 1)

* Deposit 4,500 3,500

* Setelah Permohonan Imigresen Diluluskan 2,500 2,500

* Setelah Ketibaan PRA DiMalaysia 1,500 1,500

Jumlah 8,500 7,500


* Ejen Urus Semua Urusan Dan Pembayaran # Majikan Urus Sendiri Termasuk Bayar Levi, Stamping & Fomema


Catitan : Mulai 1hb.Jun 2009 Syarikat telah menubuhkan satu TABUNG JARIAH secara memberikan potongan harga RM200 kepada setiap para pelanggan bagi tujuan menyalurkan Sumbangan Bersama dalam bentuk :


(i) Bantuan Segera Musibah Kepada Para Pelanggan/Keluarga/PRA/Asnaf-Asnaf Pilihan

(ii) Beli Pelan Takaful EtiQa

(iii) Jadi Ahli Seumur Hidup Parpol Yang Terdaftar

(iv) Infak Ke Badan Amal Kebajikan Islam. Para Pelanggan berhak membuat pilihan. Baki sumbangan akan dimasukkan ke dalam Tabung Jariah&akan dipergunakan untuk hal-hal di atas sahaja.


(A) Perbezaan Bayaran PRA ( 2 Orang PRA Untuk 4 Tahun Kontrak )

VS

(B) Perbezaan Bayaran PRA ( 1 Orang PRA Untuk 4 Tahun Kontrak )


(A) Bayaran RM7,000/PRA x 2 Orang = RM14,000

Bayaran Levi RM445 x 2 Tahun = RM890

Bayaran Fomema RM190 x 2 Kali = RM380 +

Total = RM15,270 (Tolak Potongan Gaji PRA

RM3,600 - RM450 x 4 Bulan x 2 PRA)

Total Bayaran 2 Orang PRA = RM11,670


(B) Bayaran RM8,500/PRA x 1 Orang = RM8,500

Bayaran Levi RM445 x 3 Tahun = RM1,335

Bayaran Fomema RM190 x 2 Kali = RM380 +

Total = RM10,215 (Tolak Potongan Gaji PRA

RM2,000 - RM500 x 4 Bulan x 1 PRA)

Total Bayaran 1 Orang PRA = RM8,215

Selisih Perbezaan Bayaran (A) VS (B) = RM10,670

RM9,215 -

Total Keuntungan Bayaran (B) = RM3,455


(A) Perbezaan Bayaran PRA ( 2 Orang PRA Untuk 4 Tahun Kontrak )

(C) Perbezaan Bayaran PRA ( 1 Orang PRA Untuk 2 Tahun Kontrak )

VS

(D) Perbezaan Bayaran PRA ( 1 Orang PRA Untuk 3 Tahun Kontrak )


(C) Bayaran RM7,000/PRA x 1 Orang = RM7,000

Bayaran Levi RM445 x 1 Tahun = RM455

Bayaran Fomema RM190 x 1 Kali = RM190 +

Total = RM7,645 (Tolak Potongan Gaji PRA

RM1,800 - RM450 x 4 Bulan x 1 PRA)

Total Bayaran 1 Orang PRA = RM5,845 (Kontrak 2 Tahun PRA)


(D) Bayaran RM8,000/PRA x 1 Orang = RM8,000

Bayaran Levi RM445 x 2 Tahun = RM890

Bayaran Fomema RM190 x 2 Kali = RM380 +

Total = RM9,270 (Tolak Potongan Gaji PRA

RM2,000 - RM500 x 4 Bulan x 1 PRA)

Total Bayaran 1 Orang PRA = RM7,270 (Kontrak 3 Tahun PRA)

Selisih Perbezaan Bayaran (C) VS (D) RM5,845 - (Kontrak 2 Tahun PRA)

Total Bayaran Tambahan (D) = RM1,425 (1 Tahun Tambahan)


Catitan : Proses Pembayaran secara (B / D) disamping memberikan keuntungan

kewangan dan tempoh tambahan kontrak PRA kepada Majikan ianya juga dapat menjimatkan masa dan tenaga bagi urusan diJabatan Imigresen serta mengurangkan risiko kerugian kepada Majikan jika seandainya sering berlaku proses pertukaran PRA.Semua PRA secara bayaran (B / D) diikat dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati di antara Agen diIndonesia dengan PRA sesuai dengan Undang-Undang.


Perbezaan Total Bayaran Majikan Bagi Pengambilan PRA


(A) Bayaran PRA ( 2 Orang PRA Untuk 2 Tahun Kontrak )

Bayaran ke Agensi : RM7000/PRA x 2 Orang = RM14,000

Gaji PRA Tahun Pertama ( Tolak 4 Bulan Gaji ) = RM3,600

Gaji PRA Tahun Kedua = RM5,400

Gaji PRA Tahun Ketiga ( Tolak 4 Bulan Gaji ) = RM3,600

Gaji PRA Tahun Keempat = RM5,400

Bayaran Levi RM455 x 2 PRA x 2 Tahun = RM890

Bayaran Fomema RM190 x 2 Kali = RM380 +

Total Bayaran PRA (A) = RM33,270


(B) Bayaran PRA ( 1 Orang PRA Untuk 4 Tahun Kontrak )

Bayaran ke Agensi : RM8500/PRA x 1 Orang = RM8,500

Gaji PRA Tahun Pertama (Tolak 4 Bulan Gaji ) = RM4,000

Gaji PRA Tahun Kedua = RM6,000

Gaji PRA Tahun Ketiga (Kenaikan Gaji RM25) = RM6,300

Gaji PRA Tahun Keempat (Kenaikan Gaji RM50) = RM6,900

Bayaran Levi RM445 x 3 Tahun = RM1,335

Bayaran Fomema RM190 x 2 Kali = RM380

Bayaran Bonus Satu Bulan Gaji PRA = RM500 +

Total Bayaran PRA (B) = RM33,915

Selisih Perbezaan Bayaran (B) VS (A) RM33,915

RM33,270 –

Total Baki Bayaran RM645


Total Penerimaan Gaji Oleh PRA Dari Majikan

(1) Pakej Lama : 2 Tahun Kontrak

Gaji RM450 + Potong Gaji 4 Bln

Gaji RM450 x 24 Bln = RM10k

Potong Gaji RM450 x 4 Bln= RM1,800

Total Penerimaan Gaji = RM9,000


(2) Pakej Baru : 2 Tahun Kontrak

Gaji R500 + Potong Gaji 4 Bln = 12K

Potong RM500 x 4 Bln = RM2k

Total Penerimaan Gaji = RM10,000


(3) Pakej Baru : 3 Tahun Kontrak

Gaji RM500 + Potong 4 Bln

Gaji Thn 1 + Thn 2 = RM12k

Gaji Thn 3 RM525x12Bln = RM6,300 +

Potong Gaji RM500x4Bln = RM2k -

Total Penerimaan Gaji = RM16,300


(4) Pakej Baru : 4 Tahun Kontrak

Gaji RM500 + Potong 4 Bln

Gaji Thn 1 + Thn 2 = RM12k

Gaji Thn 3 RM525x12Bln = RM6,300

Gaji Thn 4 RM575x12Bln = RM6,900

Bonus Dari Majikanx1Bln = RM500 +

Potong Gaji RM500x4Bln = RM2k -

Total Penerimaan Gaji PRA = RM23,700


Keterangan Lanjut Sila Hubungi :

En. Shaari Saad : 0192518082

AGENSI PEKERJAAN H.S. MAKMUR (M) SDN. BHD.

(Co. No: 748851 X)

No.43, Tingkat 1 Jalan TJ 6/2

Taman Temerloh Jaya, 28000 Temerloh,

Pahang Darul Makmur.

Tel & Fax : 092963598

4 ulasan:

Unknown says:
4:51 PM

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,a片,線上遊戲,色情遊戲,日本a片,性愛

炒米粉Ken says:
11:08 AM

徵信社,尋人,偵探,偵探社,徵才,私家偵探,徵信,徵信社,徵信公司,抓猴,出軌,背叛,婚姻,劈腿,感情,第三者,婚外情,一夜情,小老婆,外遇,市場調查,公平交易法,抓姦,債務,債務協商,應收帳款,詐欺,離婚,監護權,法律諮詢,法律常識,離婚諮詢,錄音,找人,追蹤器,GPS,徵信,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信社

sero says:
11:10 AM

ini org penipu ooooo... deposit tak mau pulang balik... bile hantar surat mahkamah, terus lari...

lari jelah tuan tanah... berkat betul mencekik duit tak berkat kan

Anonymous says:
5:53 PM

Very quickly this website will be famous amid all blogging
viewers, due to it's pleasant content

Here is my page ... acoustic guitar chords for beginners